STADSATELIER: artistieke praktijken in de stad
STADSATELIER: artistieke praktijken in de stad
STADSATELIER: artistieke praktijken in de stad

STADSATELIER: artistieke praktijken in de stad

Gepubliceerd op 08.03

Tijdens BLAUWDRUK stellen we een pak nieuwe projecten en concepten voor die Vooruit de volgende jaren verder uitbouwt. Zo schieten op zaterdag 18 maart de Stadstekenaars voor de eerste keer uit de startblokken tijdens In Transit, maak je kennis met In/Uit De Kast in het Vooruit Café en krijg je tijdens En Route een voorsmaakje van enkele Stadsprojecten én Stadsresidenten.

Die bekende en nieuwe termen bundelen we komende jaren onder de noemer STADSATELIER. STADSATELIER is de bundeling van artistieke praktijken, samenwerkingen met partnerorganisaties die actief zijn rond transitie en participatie, debatten en lezingen, en nog veel meer. En misschien goed om mee te geven: STADSATELIER vervangt de term Stad & Transitie.


Van Stad & Transitie...

In 2012 introduceerde Vooruit de term Stad & Transitie: onder die noemer knoopte Vooruit opnieuw aan bij de activistische geschiedenis van het huis. Kunst en samenleving kregen een plaats in het hart van het artistiek programma, artistieke innovatie en maatschappelijk engagement werden aan elkaar gekoppeld. De voorbije jaren vertaalde Stad & Transitie zich in o.a. de Stadsresidenten (zie verder), debatten, lezingen, voorstellingen en nog veel meer. 

Maar Stad & Transitie kreeg ook een invulling in eigen huis, met Groene Vooruit. Er werd duurzamer verbouwd, de menukaart in het Vooruit Café bood meer vegetarische en veganistische alternatieven aan, duurzaam transport naar en van Vooruit werd in de kijker gezet, dubbele beglazing en een lichtplan zorgden voor een lager energieverbruik en we engageerden ons in netwerken als Greentrack, Pulse Transitienetwerk en Chantier Gent.

...naar STADSATELIER

Vanaf 2017 gaan we op dat elan verder: we ontwikkelen een STADSATELIEReen onderzoeksatelier rond kunst en samenleving, met de stad als werkplaats. Deelnemende kunstenaars, collectieven en partnerorganisaties zijn bruggenbouwers tussen het artistieke en het maatschappelijke veld. Het initiatief mag dan wel steeds bij de kunstenaar liggen, burgers worden actief betrokken. 

In het STADSATELIER van Vooruit werken o.a. Peter Aers, BOUGIE, Maria Lucia Cruz Correia, Shamisa Debroey, Vigdis De Cauter, Ewout D’hoore, Ruth De Jaeger, Ephameron, Jessica Huber, James Leadbitter, Lucinda Ra, Naomi Kerkhove, Kloppend Hert/Jong Gewei, Yinka Kuitenbrouwer, Manoeuvre, Ruben Nachtergaele, Anoek Nuyens, Charlotte Peys, Michiel Vandevelde, Martha Verschaffel, Nina Vandeweghe, Elly Van Eeghem, Victoria Deluxe,...

Elly Van Eeghem

 

STADSRESIDENTEN

Binnen het STADSATELIER organiseren we residentietrajecten - lees meer over residenties hier. Kunstenaars die zo’n traject opzetten onder het STADSATELIER noemen we STADSRESIDENTEN. Het gaat steeds om artiesten die de stad als thema gebruiken en daar - vaak via participatieve kunstpraktijken - mee aan de slag gaan in hun werk.

De samenwerking met Vooruit kan op korte, middellange en lange termijn. Met elke maker leggen we een persoonlijk traject vast dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgesteld. Het hoofdaccent van dat parcours ligt op ruimte voor onderzoek en ontwikkeling.

In 2012 werden de STADSRESIDENTEN opgestart door toenmalig programmator Maarten Soete, met Elly Van Eeghem, Simon Allemeersch, Michiel Vandevelde, Maria Lucia Cruz Correia en Ewout D’hoore als eerste residenten. In 2014 kwamen daar Peter Aers, Veridiana Zurita, Einat Tuchman en het collectief BOUGIE bij. In 2017 werken o.a. Peter Aers, Lucinda Ra, Elly Van Eeghem, Maria Lucia Cruz Correia, Yinka Kuitenbrouwer, Naomi Kerkhove en Anoek Nuyens als Stadsresident.

Forest Fruit / Naomi Kerkhove

 

STADSPROJECTEN

Onder de vleugels van het STADSATELIER ondersteunt Vooruit ook STADSPROJECTEN. Dit zijn projecten die door een kunstenaar, partnerorganisatie of in co-creatie met het team van Vooruit opgezet worden. Deze projecten en samenwerkingen zijn maatschappelijk verankerd en in het stedelijk weefsel ingebed. Menselijke interactie en participatie staan ook hier weer centraal.

Met het Museum Dr. Guislain en De Krook ondersteunen we in 2017 ‘The Art of a Culture of Hope’ van kunstenaars Jessica Hüber en James Leadbitter. Het project bestaat uit een performance, workshops met diverse doelgroepen en een interactieve installatie in de nagelnieuwe stadsbib. Daarnaast presenteren we met CAMPO ‘Schuldfabrik’ van Julian Hetzel, op locatie in de stad. Andere samenwerkingen zijn er o.a. met Victoria Deluxe, BOUGIE, Manoeuvre en Kloppend Hert/Jong Gewei.

Jong Gewei

 

STADSTEKENAARS

STADSTEKENAARS is een nieuw initiatief. Vooruit nodigt zeven tekenaars / illustratoren / grafische talenten uit om de komende jaren op zoek te gaan naar verborgen narratieven in de stad. Zo verzamelen ze verhalen in beelden en woorden. Die verzamelde verhalen krijgen een plaats IN/UIT DE KAST (zie hieronder), in een magazine en op onze digitale kanalen.

Vanaf maart 2017 gaan Shamisa Debroey, Vigdis De Cauter, Ruth De Jaeger, Ephameron, Charlotte Peys, Martha Verschaffel en Nina Vandeweghe aan de slag.

© Nina Vandeweghe

 

IN/UIT DE KAST

ism ONBETAALBAAR

Tijdens BLAUWDRUK bouwt het collectief ONBETAALBAAR - met wie we al eerder samenwerkten aan Green Bastards - in het Vooruit Café een kast. Niet zomaar een kast natuurlijk: IN/UIT DE KAST wordt de meest zichtbare verzamelplaats van het STADSATELIER. Naast talloze romans, poëzie en non-fictie, vind je in deze constructie inspirerende boeken die vrij te raadplegen zijn.

De meest uiteenlopende thema’s komen aan bod: stadsontwikkeling, groene ruimtes, precair wonen, een nieuwe economie, de toekomst van de psychiatrie,... Daarnaast zal er evengoed werk van STADSRESIDENTEN, STADSTEKENAARS en ander interessant materiaal te zien zijn.

Maar IN/UIT DE KAST is geen eenrichtingsverkeer. Heb je zelf iets liggen dat je passend vindt? Breng het mee naar Vooruit en plaats het in de kast.

Migrating Dialogues / Rona Kennedy (c) Wiliam Kennedy

 

TOT IN DE STAD

ism KASK, LUCA, De Koer, Piloot vzw & Kunstenpunt

Met het STADSATELIER organiseren we samen met partners in de stad een tweemaandelijks reflectiemoment: TOT IN DE STAD. We trekken samen met de STADSRESIDENTEN en partnerorganisaties de stad in. Tijdens TOT IN DE STAD reflecteren en debatteren we over artistiek werk en gezamenlijke participatieve kunstpraktijken in de stad.