festival

BLAUWDRUK: RETHINK (Y)OUR FUTURE

Support. Experiment. Connect. Engage. Reflect. Celebrate. Het zijn zes woorden die de komende jaren centraal zullen staan in Vooruit. Vanaf 1 januari 2017 is Vooruit namelijk officieel een Kunstinstelling. Vooruit vervelt als organisatie dan ook grondig.

We herdenken onze missie en structuur.
We hervormen de manier waarop we activiteiten ontwikkelen en artiesten steunen.
We verbeteren de beleving van ons monumentale gebouw.

Maar dat kan en mag Vooruit niet op eigen houtje doen. Daarom nodigen we van maandag 13 tot zondag 19 maart 2017 publiek, buren, artiesten, partners, studenten, vrijwilligers, vrienden en familie uit om tijdens BLAUWDRUK samen aan de slag te gaan. Doel: tijdens een gevarieerde werkweek een prototype creëren van wat Vooruit zou kunnen zijn in de toekomst. En dat daarbij mag gevierd worden - celebrate weet je wel - is vanzelfsprekend.

Zo’n nieuwe status brengt natuurlijk grotere verantwoordelijkheden met zich mee. Die willen we ten volle omarmen. Na een intensieve transitieperiode schreven we met Vooruit een nieuwe visie en missie uit, gebaseerd op duidelijke en gedeelde waarden. Vooruit neemt daarmee haar verantwoordelijkheid op naar het bredere culturele veld, diverse publieken en medewerkers toe.

Maar de hamvraag blijft: wat verwacht jij van een Kunstinstelling? Het is dé vraag die centraal staat tijdens deze week. BLAUWDRUK is daarom geen festival dat focust op een eenduidig programma. Wel reflecteren we samen met alle geïnteresseerden over kunstinstellingen. En niet op een abstracte manier, maar met Vooruit als heel concreet voorbeeld. We bouwen een prototype van een toekomstig Vooruit, een BLAUWDRUK.

De perfecte aanzet voor een ongetwijfeld uitdagende maar boeiende zevendaagse.

Tot op BLAUWDRUK.

Het team van Vooruit