Keynote: The Open City (GEANNULEERD)

Keynote: The Open City (GEANNULEERD)

Richard Sennett

di 14.03 / 20:30 / €10 - 6 (RED) / Theaterzaal / lezing

Wegens gezondheidsredenen heeft Richard Sennett jammer genoeg besloten om zijn bezoek aan Vooruit te annuleren. Deze Keynote zal dus niet doorgaan. Wat natuurlijk wel doorgaat is onze Official Launch (di 14.3), waar iedereen nog steeds meer dan welkom is.Socioloog Richard Sennett werd wereldberoemd met boeken als ‘De flexibele mens’ en ‘De cultuur van het nieuwe kapitalisme’. Tijdens BLAUWDRUK snijdt hij vertrouwde thema’s aan als de machteloosheid van het individu en de oppervlakkigheid van relaties. En ja, ook de stad waarin hij opgroeide speelt bij die thema’s een centrale rol...

Sennetts stelling luidt als volgt: “The cities everyone wants to live in should be clean and safe, possess efficient public services, be supported by a dynamic economy, provide cultural stimulation, and also do their best to heal society's divisions of race, class, and ethnicity. These are not the cities we live in. Cities fail on all these counts due to government policies, irreparable social ills, and economic forces beyond local control. The city is not its own master. Still, something has gone wrong, radically wrong, in our conception of what a city itself should be. Perhaps those nice words -- clean, safe, efficient, dynamic – are not enough in themselves to confront critically our masters.”


RICHARD SENNETT

Richard Sennett studeerde sociologie en geschiedenis in New York en Londen. Na zijn doctoraal in 1964 doceerde hij onder andere aan Harvard en Yale, en in Rome en Washington. Hij is bekend vanwege zijn onderzoek naar en publicaties over met name steden, werk en cultuursociologie. Hij werd wereldberoemd met ‘De flexibele mens’ (1998) en ‘De cultuur van het nieuwe kapitalisme’ (2006).

Thema's van Sennett zijn de individualisering, gebrek aan oriëntatie en machteloosheid van het moderne individu, de oppervlakkigheid en instabiliteit van relaties en de omgang met macht. Vooral in zijn vroege werk is een sterke band met de stad waarin hij opgroeide en de daar opgedane ervaringen waar te nemen. Door de grote actualiteit van de thema's die hij behandelt en de makkelijk toegankelijke schrijfstijl, werden zijn boeken heuse bestsellers.

beeld © Thomas Struth - ENG gesproken